Mitä mentaalivalmennus on?

Mentaalivalmennus on mielensisäisten taitojen opettelua ja henkisten ominaisuuksien vahvistamista. Tukemalla pelaajan henkistä kasvua ja hyvinvointia, luodaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja menestymiselle. Valmennus auttaa pelaajaa tehostamaan suorituskykyään ja ottamaan potentiaalistaan enemmän käyttöön.

Urheilijan yksilöllisestä tilanteesta, tarpeista ja tavoitteista riippuen työskennellään joko suoritustilanteisiin liittyvien asioiden, yleisesti menestykseen ja omaan kehitykseen liittyvien teemojen, taikka muiden elämänhallinnan ja siviili-puolen asioiden parissa. Jokaisen kompastuskivet ovat erilaisia, ja niihin täytyy omista vahvuuksista ja voimavaroista löytää sopivat avaimet – tässä prosessissa mentaalivalmentaja tukee ja ohjaa urheilijan kasvua.

 

Mentaalivalmennuksen työkaluja

Mentaalivalmennuksen työkaluja

 

Mentaalivalmennus pelaajan näkökulmasta

PELAAJIEN SANOIN – Mitä mentaalivalmennus on?

”Itsensä ymmärtämistä ja oman mielen hallintaa.”
– Oskari Setänen

”Ratkaisujen etsimistä asioihin, jotka voivat jarruttaa suoritusta.”
– Jesse Ruotsi

”Henkisen suoritusvalmiuden kehittämistä.”
– Roni Sevänen

”Keino käsitellä ja ehkäistä ongelmia kauden aikana.”
– Justin Danforth

”Ajatustyötä ja asioiden oivaltamista.”
– Turo Asplund

”Itsensä löytämistä ihan uudella, positiivisella tavalla.”
– Keni Karalahti

”Keinojen löytämistä parempaan henkiseen tilaan.”
– Toni Koivisto

”Vuorovaikutusta, avoimuutta ja uusien toimintatapojen löytämistä.”
– Eetu Koivistoinen

”Työkaluja mielen ja itseluottamuksen säätelyyn.”
– Julius Vähätalo

Ota yhteyttä
Vahvistan, että Game Grit saa tallentaa tietoni yhteydenottoa varten. *