Mitä mentaalivalmennus on?

Mentaalivalmennus on mielensisäisten taitojen opettelua ja henkisten ominaisuuksien vahvistamista. Tukemalla pelaajan henkistä kasvua ja hyvinvointia, luodaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja menestymiselle. Valmennus auttaa pelaajaa tehostamaan suorituskykyään ja ottamaan potentiaalistaan enemmän käyttöön.

Mentaalivalmennus koostuu menestysvalmennuksesta, elämänhallinnan valmennuksesta sekä huippusuoritusten valmennuksesta.

 

Mentaalivalmennuksen työkaluja

Mentaalivalmennuksen työkaluja

 

Mentaalivalmennus pelaajan näkökulmasta

PELAAJIEN SANOIN – Mitä mentaalivalmennus on?

”Ratkaisujen etsimistä asioihin, jotka voivat jarruttaa suoritusta.”
– Jesse Ruotsi

”Henkisen suoritusvalmiuden kehittämistä.”
– Roni Sevänen

”Keino käsitellä ja ehkäistä ongelmia kauden aikana.”
– Justin Danforth

”Uusien näkökulmien työstämistä ja mielen kehittämistä.”
– Aaro Vidgrén

”Ajatustyötä ja asioiden oivaltamista.”
– Turo Asplund

”Itsensä löytämistä ihan uudella, positiivisella tavalla.”
– Keni Karalahti

”Henkisten ominaisuuksien tunnistamista ja sitä kautta ratkaisujen löytämistä.”
– Ville Hyvärinen

”Keinojen löytämistä parempaan henkiseen tilaan.”
– Toni Koivisto

”Henkisten voimavarojen kehittämistä.”
– Valtteri Hietanen

”Vuorovaikutusta, avoimuutta ja uusien toimintatapojen löytämistä.”
– Eetu Koivistoinen

”Työkaluja mielen ja itseluottamuksen säätelyyn.”
– Julius Vähätalo

”Itsensä ymmärtämistä ja oman mielen hallintaa.”
– Oskari Setänen

”Henkistä kehitystä ja eri näkökulmien tarkastelua.”
– Teemu Tallberg

Ota yhteyttä
Vahvistan, että Game Grit saa tallentaa tietoni yhteydenottoa varten. *