Mitä mentaalivalmennus on? | Game Grit

Mitä mentaalivalmennus on?

Mentaalivalmennus on luottamukselliseen keskustelusuhteeseen perustuvaa henkisen suorituskyvyn kehittämistä. Se on säännöllistä pysähtymistä omien suoritusten, elämäntilanteen ja kasvun äärelle, jossa itsetuntemus ja taidot säädellä omaa henkistä tilaa lisääntyvät.

Urheilijan yksilöllisestä tilanteesta, tarpeista ja tavoitteista riippuen työskennellään vaihtelevasti esimerkiksi suoritustilanteisiin, menestymiseen tai elämänhallintaan liittyvien asioiden parissa.

Koulutettu mentaalivalmentaja tukee ja ohjaa erityisosaamiseensa pohjaten pelaajan henkilökohtaista kasvuprosessia. Valmennus auttaa löytämään keinoja urheiluun ja elämään kuuluvien kompastuskivien ylittämiseksi, ja saamaan potentiaalista enemmän käyttöön. Se luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja menestymiselle.

 

Mistä yksilövalmennuksessa puhutaan?

  • Niistä asioista, jotka sillä hetkellä tuntuvat pelaajasta tärkeiltä tai ajankohtaisilta
  • Käsitellään pelejä sekä suoritustilan & itseluottamuksen säätelyä onnistumisten tueksi
  • Tunnistetaan olennaisia asioita elämässä, uralla tai joukkueen sisällä – jotka vaikuttavat omaan suorituskykyyn tai hyvinvointiin
  • Puhutaan hallin ulkopuolisista asioista – niistä jotka liittyvät jääkiekkoon, ja niistä jotka eivät – ammattimainen arki, sopeutuminen uuteen seuraan, ihmissuhteet – lopulta kuitenkin kaikki liittyy kaikkeen…
  • Työstetään tunteita ja ajatuksia, opetellaan säätelemään omaa sisäistä maailmaa. Tunteet ajavat meitä – ne ovat tekemistä ja urapolkua ohjaava voima.
  • Kehitetään vuorovaikutustaitoja – roolista riippumatta sosiaalinen ulottuvuus on merkittävä. Monenlaisten persoonien, ilmiöiden ja haastavien olosuhteiden keskellä täytyy löytää keinot suorittaa hyvällä tasolla.
  • Välillä keskustellaan onnistumisista, välillä alisuoriutumisesta. Kaikista kokemuksista pyritään oppimaan uutta ja kasvamaan kohti omaa seuraavaa tasoa.

 

Mentaalivalmennus pelaajan näkökulmasta

PELAAJIEN SANOIN – Mitä mentaalivalmennus on?

 

”Itsensä ymmärtämistä ja oman mielen hallintaa.”
– Oskari Setänen

”Ratkaisujen etsimistä asioihin, jotka voivat jarruttaa suoritusta.”
– Jesse Ruotsi

”Henkisen suoritusvalmiuden kehittämistä.”
– Roni Sevänen

”Keino käsitellä ja ehkäistä ongelmia kauden aikana.”
– Justin Danforth

”Ajatustyötä ja asioiden oivaltamista.”
– Turo Asplund

”Itsensä löytämistä ihan uudella, positiivisella tavalla.”
– Keni Karalahti

”Keinojen löytämistä parempaan henkiseen tilaan.”
– Toni Koivisto

”Vuorovaikutusta, avoimuutta ja uusien toimintatapojen löytämistä.”
– Eetu Koivistoinen

”Työkaluja mielen ja itseluottamuksen säätelyyn.”
– Julius Vähätalo

Ota yhteyttä
Vahvistan, että Game Grit saa tallentaa tietoni yhteydenottoa varten. *