Mikko Petman FI Forward, Rauman Lukko

SEASONS 2018-22

“Olen ollut tosi tyytyväinen valmennusprosessiin ja saanut siitä paljon apua. Olen oppinut aina uutta, ja se on näkynyt myös tuloksissa. Vuosien varrella on saanut apuvälineitä, jotka ovat vieneet eteenpäin. Viimeisen vuoden aikana on tullut opittua uutta sekä huipulla olemisesta, että myös kärsivällisyydestä ja mielen rauhoittamisesta vaikeuksien keskellä.

Neljäs kausi on muodostanut jo tietynlaisen rutiinin yhteistyölle, jossa on helpompi keskittyä asioiden työstämiseen. Nykyään olen vielä valmiimpi tekemään itseni kanssa töitä, ja edelleen opin itsestäni uutta. Kehittyäkseen joutuu myös käsitellä vaikeita asioita. Se ei ole aina kivaa, mutta asioita ratkomalla vapautuu miettimisen taakasta, mikä säästää energiaa.

Olen ollut edelleen motivoitunut työskentelyyn, ja kokenut tärkeäksi päästä purkamaan asioita eri tavalla, kuin oman lähipiirin kanssa. Tykkään siitä, että saan tapaamisilla itse tuoda ne asiat pöytään jotka koen tärkeiksi tai vaikeiksi. Yhteistyö on toiminut hyvin, ja olen ollut tyytyväinen siihen miten Mirkku haastaa minua, ja ohjaa pysymään tärkeiden asioiden ja kehityskohteiden äärellä. Yksilövalmennuksessa löytää sellaiset keinot, mitkä toimii juuri itselle.

Nuoria pelaajia kannustaisin olemaan alusta asti valmiita kehittymään. Ei ole pelkästään tärkeää haluta olla parempi pelaaja, vaan myös parempi ihminen. On tärkeää osata olla osa joukkuetta siten, ettei vie muilta energiaa, vaan pystyy antamaan sitä. Lukkojen käsittely antaa aina myös lisää itselle.”

Photo: RvS.Media/Monika Majer

 

PREVIOUSLY…

“Kolmas kausi mentaalivalmennuksessa on ollut taas edellisiä parempi. Olen valmiimpi käsittelemään asioita, ja pystyn koko ajan nopeammin ja nopeammin sisäistämään uutta. Kokonaisuutena kolmen vuoden prosessi on ollut onnistunut, jokaisessa palaverissa tulee aina jokin uusi juttu, joka kehittää eteenpäin. Tällä kaudella kehityin erityisesti huonojen reenien käsittelyssä, ja kokonaisuutena tämä oli tasainen & ehjä kausi myös henkisesti. Tärkeimmillä hetkillä playoffeissa pystyin vielä nostaa omaa tasoa.

Pohtivalle luonteelleni tämän tyyppinen keskustelu on tärkeää. Kun tietää että tälläkin osa-alueella minulla on ammattilainen johon luotan, ei tarvitse jäädä yksin miettimään asioita. Vuosien mittaan luottamus on syventynyt niin, ettei enää tarvitse miettiä yhtään sitä mitä voi sanoa. Voi käydä läpi myös sellaisia asioita, mitä muuten arkisissa keskusteluissa ei pystyisi, ja aina jää sellainen olo että Mirkku ymmärtää ja yrittää auttaa.

Kaikki ansaitsee tulla parhaaksi versioksi itsestään, ja mentaalipuoli on iso osa sitä. Mentaalivalmennus on vähintäänkin kokeilemisen arvoinen juttu. Ihmisellä on paljon asioita mitä ei itse aina ymmärrä, ja kun joku siinä auttaa, urheilu ja arkielämä helpottuu. Asiat jotka on vaikeimpia ottaa puheeksi, on useimmiten ne tärkeimmät käsitellä.”

”Toinen kausi mentaalivalmennuksessa on ollut ensimmäistä antoisampi. Olen oppinut hyödyntämään valmennusta, ja ymmärrämme toisiamme nyt paremmin. Alussa mietin enemmän, että mitä kaikkea haluan sanoa ääneen, mutta valmennuksen edetessä on tullut vahva tunne, että Mirkku haluaa aidosti auttaa, ja sen myötä on ollut helpompi tuoda myös omia huonoja puolia esiin. Olen huomannut, että jos tulee sellainen olo, että ”pitäisiköhän tästä puhua”, niin se on sen merkki, että pitää. On tärkeää, että uskaltaa tuoda kaiken esille ja käsitellä asioita, ja sitä kautta kehittää itseään.   

Jo ensimmäisen kauden jälkeen ymmärsin, että mentaalipuoli on tärkeä kehityskohde, ja halusin oppia itsestäni lisää ja käyttää kaikki mahdolliset keinot ollakseni paras versio itsestäni. Olen saanut valmennuksesta työkaluja käsitellä asioita ja oppinut reagoimaan tilanteisiin paremmin. Mirkku tuntee nyt ajatusmaailmani paremmin, osaa antaa näkökulmaa ja haastaa ajatteluani. Itsessä on paljon puolia, mitä ei tunnista tai halua tiedostaa, joten se että joku haastaa minua ajattelemaan niitä, on auttanut paljon. Mirkku osaa ajatella asioita eri näkökulmista ja miettiä, mikä olisi minulle parasta. 

Valmennus on toiminut hyvin ja mennyt kokoajan oikeaan suuntaan. Olen saanut siitä paljon apua ja mennyt pelaajana eteenpäin. Vaikka aina ei huvittaisi puhua, tiedän, että tämä auttaa ja lopulta jää parempi fiilis. Varsinkin toisen kauden aikana olen ymmärtänyt, että sitoutumalla tosissaan prosessiin saan siitä itse maksimaalisen hyödyn irti.”

 

Kuva: Riku Laukkanen

 

SEASONS 2018-21

“The second season in mental coaching has been more rewarding than the first. I have learned how to use this kind of  coaching, and we understand each other better now. In the beginning, I thought more about what I want to say out loud, but as the coaching progressed, I got a strong feeling that Mirkku truly wants to help, and because of that it has been easier to bring out my poor qualities as well. I’ve found that if you get a feeling “Should I talk about this?”, it is a sign that you should. It’s important to have the courage to deal with things and not withhold anything, and thereby develop yourself.

Already after the first season, I realized that the mental side is an important area for development. I wanted to learn more about myself and use all possible means to be the best version of myself. The coaching has provided me with tools to deal with things and I have learned to react to situations better. Mirkku now knows my way of thinking, and can challenge it and give me perspective. There are many aspects to myself that I don’t recognize or want to face, so the fact that someone is challenging me to think about them has helped a lot. Mirkku can reflect on things from different perspectives and consider what would be best for me.

The coaching process has worked well and developed in the right direction over time. It has helped me a lot and allowed me to progress as a player. Even though sometimes I.might not be in the mood to talk, I always know that this will help me, and ultimately leave me with a better feeling. Especially during the second season, I’ve understood that by committing seriously to the process I can get the maximum benefit out of it.”

 

Contact Us
I agree that Game Grit can save my information in order to contact me in the future *