Oskari Setänen FI Goalie, Kookoo

SEASONS 2018-22

“Neljä vuotta yhteistyötä kertoo siitä, että työskentely on ollut tosi toimivaa, eikä siitä ole ollut mitään valittamista. Se on ollut avointa ja rehellistä alusta saakka, enkä muuttaisi siitä mitään.

Tärkeintä minulle mentaalivalmennuksessa on se, miten se auttaa tunnistamaan ajatuksia ja tunteita, ja löytämään työkaluja korjata suuntaa tarvittaessa. Vaikka itsekseenkin paneudun asioihin, on yksin silti oikeasti todella vaikeaa ymmärtää asioiden perimmäistä ydintä. Itse löytää ehkä pintapuolisen ratkaisun, joka todellisuudessa saattaakin viedä väärään suuntaan, eikä ongelma kokonaan poistu.

Valmennustapaamisilla saa syvällisempää ymmärrystä, ja näkee yhteyksiä asioiden välillä. Mirkun kysymysten avulla päästään syvemmälle, ja asian oikea ydin löytyy. Se mahdollistaa todellisen ratkaisun siten, ettei ongelma enää toistu, tai tarvitse samojen asioiden kanssa painia. Palaveri auttaa tunnistamaan jotain tärkeää, mitä itse ei huomaa. Tämä kaikki on mahdollistanut sen, että olen nauttinut jääkiekosta oikeasti, ja pystynyt suorittamaan pidempiä jaksoja tasaisesti hyvin.

Suosittelen valmennusta muillekin. Olen itse ollut alusta asti pirun tyytyväinen. Hinta on loppujen lopuksi pieni panostus omaan itseen. Mieli tarvitsee säännöllisen pysähtymisen, jossa voi käydä asioita läpi eri tavalla, kuin omien läheisten kanssa. Tottakai aion tätä edelleen jatkaa, sillä tämä ei ole tärkeä osa pelkästään lätkää, vaan elämääni.”

Kuva: Ella Taponen

 

PREVIOUSLY…

”I’ve been really happy with our three-year process. Mental coaching has been a big part of my growth, of finding myself and my values. The coaching relationship has been a key factor for allowing me to explore my thoughts, and not be left alone with them. It’s helped me recognize emotional states, and find tools to react and regulate them.

I go to our meetings without any preconceived goal of what to work on or what to talk about. For me, this is by far the best approach, as it allows space for the important things to come up naturally.

I really like our mutual honesty. Our trust has deepened as Mirjam has brought up for discussion even the most difficult things, that I’ve then been able to face and deal with.

Coaching is one of the most important tools to keep my mind in check. It regularly offers a time and space to stop and reflect on past weeks – what’s been going well and what hasn’t. It’s key for my growth and well-being, and I will continue to use it as part of my daily life, to support me with the mental demands of hockey.”

 

Kuva: Jiri Halttunen

 

“Olen ollut kolmen vuoden prosessiimme tosi tyytyväinen. Mentaalivalmennus on ollut iso osa henkistä kasvuani ja sitä, että olen löytänyt itseni ja omat arvoni. Valmennussuhde on ollut avainasemassa siinä, että olen päässyt itseäni tutkiskelemaan, enkä ole jäänyt yksin ajatusten kanssa. Sen avulla olen oppinut tunnistamaan omia olotiloja, ja nykyään omaan työkaluja myös reagoida tarvittaessa sekä huonoihin että hyviin olotiloihin.

Minulle ylivoimaisesti toimivin lähestymistapa valmennukseen on ollut se, että menen palaveriin aina pää tyhjänä, ja pikkuhiljaa sieltä alkaa aina pompahtelemaan omalla painollaan ulos tärkeitä ajatuksia. En aseta etukäteen mitään erityistä tavoitetta, että mitä palaverin aikana pitäisi tapahtua tai mistä pitäisi puhua.

Olen tykännyt meidän molemminpuolisesta rehellisyydestä ja kokenut, että sekin on vienyt tätä prosessia eteenpäin, että Mirkku on ottanut vaikeitakin asioita puheeksi, ja olen itse sitten uskaltanut ne kohdata. Arkojenkin asioiden työstäminen lisää keskinäistä luottamusta.

Valmennus on yksi tärkeimmistä työkaluista, millä saan pidettyä ajatukset kasassa. Se tarjoaa säännöllisesti hetken pysähtyä miettimään ja tajuamaan, mitä viimeaikoina on tapahtunut – mitä olen tehnyt hyvin ja mitä huonosti.

Valmennus on avainasemassa henkiselle kasvulleni ja hyvinvoinnilleni, ja aion sen jatkossakin pitää osana arkeani, lätkän henkisen kuorman käsittelyn tukena.”

 


Kuva: Liiga

 

”Ensimmäisen kauden jälkeen tuntui, että mentaalivalmennuksen myötä olin oppinut paljon itsestäni ja tiedostanut erilaisia asioita. Tuntui kuitenkin, että matka oli vielä kesken, ja halusin jatkaa ratkaisujen etsimistä. Toisella kaudella henkisiä onnistumisia tuli paljon, ja vaikkei ensimmäisellä kaudella työstetyt asiat heijastuneet heti suoraan pelisuorituksiin, on työn tulos nyt helpommin nähtävissä. Kausi oli tasaisempi, ja huonon pelin taso nousi. Lähtötaso ensi kauteen on nyt korkeammalla.

Mentaalivalmennuksesta on ollut todella paljon hyötyä, ja koen säännölliset tapaamiset ja niiden tuomat henkiset pysähdykset tärkeiksi. Sekä huonoilla että hyvillä jaksoilla on hyödyllistä ottaa mietintätauko ja analysoida sen hetkistä tilannetta, ja se auttaa myös tunnistamaan asioita ajoissa ja korjaamaan suuntaa tarvittaessa.

Valmennussuhde Mirkun kanssa on ollut toimiva ja lähentynyt ajan saatossa. On ollut hyvä huomata, että uskalletaan olla välillä eri mieltäkin, ja keskustella asioista suoraan. Luottamus on tärkeintä, ja se, että henkilökemiat toimii. Kaikki on mennyt juuri niin kuin pitääkin, ja nykyään pystyn puhua kaikista asioista, myös lätkän ulkopuolelta. Myös joukkueessa vältetään erilaiset konfliktit, kun joukkueen erilaiset persoonat ymmärtävät paremmin itseään ja muita.

Näen että mentaalivalmennus tuo ison mahdollisuuden kehittyä pelaajana ja ihmisenä. Suosittelen sen aloittamista pelaajille, jotka tähän asti ovat työstäneet asioitaan vain itsekseen. Kun joku auttaa ymmärtämään asioita, saa lisää kapasiteettia omaan kehitykseen.”

 


 

“After the first season, I felt like I had learned a lot about myself through mental coaching, and become aware of different things. However, I felt the journey was still unfinished, and I wanted to keep looking for solutions. In the first season, the things we worked on weren’t immediately reflected into my performance, but the results are now easier to see.  I had a lot of mental success during the second season. I was more consistent, and was able to raise the level of a poor game. Overall I’m starting next season at a higher level.

Mental coaching has been really helpful, and I find the mental pauses that regular meetings provide really important. It’s helpful to stop to reflect on the current situation, whether you’re doing well or not. It also helps to recognize things ahead of time and correct direction if needed.

The coaching relationship with Mirkku has functioned well, and we’ve become closer over time. It’s been good to see that we can sometimes disagree,  and discuss things directly. Trust is the most important thing, and that we have good chemistry. Everything has gone exactly as it should, and nowadays I can talk about all things, outside of hockey too. We also avoid certain conflicts in the team, as players understand themselves better, and others too.

I feel mental coaching provides a great opportunity to develop as a player and as a person. I recommend it for players who have so far only worked on things by themselves. When someone helps you to understand things, you get more capacity for your development.”

Contact Us
I agree that Game Grit can save my information in order to contact me in the future *